Sertifisering

Vi Klasen Stropp & Kjetting ønsker og sette litt fokus på dette med sertifisering og kontroll av løft og lastsikrings utstyr. Både store og små bedrifter er lovpålagt til å ha kontroll over sitt redskap samt sørge for at det holde de forskrifter som er satt.

Dette er hva lovverket sier:

Myndighetene har gjennom forskrifter til Arbeidsmiljøloven fastsatt krav til eier og arbeidsgiver, at alt utstyr og alle maskiner som brukes for å utføre et arbeid skal være kontrollert, passet og vedlikeholdt, jfr. § 14 i forskrift om bruk av arbeidsutstyr (best.nr. 555). For enkelte typer utstyr som bl.a. alle typer kraner og løfteutstyr skal arbeidsgiver som har slikt utstyr sørge for sertifisert sakkyndig kontroll, jfr. § 53 i forskriftene om bruk av arbeidsutstyr. Denne kontrollen skal minst utføres hver 12. måned.

Klasen Stropp & Kjetting As hjelper gjerne til med å lage ett godt system som inkluderer sertifisering / kontroll og merking av utstyr så det blir lettere for alt personale å vite at alt er godkjent og klar til bruk.

Ta gjerne kontakt med oss så kan vi sammen se på en løsning for din / deres bedrift.