Rundsling

Perma rundsling med enkel og dobbel duk. En rundsling er en endeløs løftestropp som har en kjerne av polyester tråder og en ytterduk. Vi benytter dobbel ytterduk som standard på våre rundslinger, som skal sørge for 40 % økt varighet mot slitasje.Vi lagerfører Perma rundsling fra 1 til 40 tonn.

  • 100 % polyester i tråder, beskyttelsesduk og trådsøm.
  • Fargekodet ihht. EN 1492-2
  • Sikkerhetsfaktor 7:1
  • Etikett av PVC-belagt polyesterduk.
  • Temperatursone: -40 til +100 grader.
  • Rundslingen tåler de fleste syrer i svakere oppløsning, og er bestandig overfor olje og fett.
  • Leveres som standard i krympeplast og med sertifikat.
  • Kan brukes som et del av redskap med toppring og kroker.