Pallegafler

Våre pallegafler er de velkjente blå Lasto gaflene. Kvalitet er en forutsetning for alle løfteoperasjoner, og enhver pallegaffel vi leverer har en sikkerhetsfaktor på 4 og prøvebelastet med 2 X WLL (kapasitet). Visse konkurrerende pallegafler har kun sikkerhetsfaktor 2 og det vil si at de deformeres ved en belastning lik den vi benytter som test under produksjonen. En pallegaffel med 4 ganger sikkerhet til bruddstyrken vil ha en vesentlig lenger levetid enn en pallegaffel med kun faktor 2 til bruddpunktet.