Kumringsbeslag

Beslage for innstøpt anker i kumringer og andre typer betongelementer. Kommer i str tilpasset anker.

Vi lever også andre typer kumring- og elementbeslag.

Ta kontakt med oss for en nærmere beskrivelse av hva vi kan levere.